Мисъл на деня – Щастие!

Мисъл на деня – Щастие!

Ако знаеше как да си щастлив… Щеше ли да бъдеш?

Мисъл на деня – Каквото и да става, продължавай напред!
Мисъл на деня – Дай на жената проклетите обувки!
Изтанцувай го тоя живот, мамка му!

Ако знаеше как да си щастлив… Щеше ли да бъдеш?

    COMMENTS