„… Не всеки двама в купом са едно“ – Николай Владимиров

„… Не всеки двама в купом са едно“ – Николай Владимиров

 "Сърце без наморник" - това е новата книга на Николай Владимиров. За нея, не бих написала нищо повече, защото големите сърца трябва да са та

Няма грозни жени! Има бедни жени (Красотата е скъпа)
Не си чак толко готин, скъпи…
Как да не те излъжа, щом с истината ще те нараня?

 

„Сърце без наморник“ – това е новата книга на Николай Владимиров. За нея, не бих написала нищо повече, защото големите сърца трябва да са такива – СВОБОДНИ….

НАИСТИНА ЛЮБОВ

мога да те пусна
да си тръгнеш
но не мога
да ти забраня
да се връщаш
постоянно
в мен

не всяка самота
е единица
не всеки двама
вкупом
са едно

очите също могат
да мълчат
когато някой
ги пореже
с думи

най-силно те изгаря
мисълта
за този без когото
е студено

МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ

роман се пише
между две сърца
дори едното
още да не знае

    COMMENTS